IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 26.03.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
29/2012 1200018 32943679 Ján Borko CAS Okružná 597/15, 97241 Koš 95,00 EUR
služby cisternovým vozidlom - ČOV
Položky: služby cisternovým vozidlom - ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 95.00 Eur,
26.03.2012 21.03.2012 31.03.2012
Spolu: 95,00
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM