IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 07.03.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
25/2012 59/2012 36746045 3Wslovakia s.r.o. Pod Hájom 1087/50, 01841 Dubnica nad Váhom 59,35 EUR
virtuálny cintorín
Položky: virtuálny cintorín , 1.000000 ks, Suma položky 59.35 Eur,
06.03.2012 01.03.2012 01.04.2012
Spolu: 59,35
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM