IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 07.03.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
22/2012 120219 36011185 Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza 327,24 EUR
uloženie odpadu
Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 327.24 Eur,
05.03.2012 01.03.2012 15.03.2012
Spolu: 327,24
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM