IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 15.01.2013
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
183/2012 6035366043 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B, 01047 Žilina 1,71 EUR
elektrina - kaplnka
Položky: elektrina - kaplnka, 1.000000 ks, Suma položky 1.71 Eur,
14.01.2013 07.01.2013 23.01.2013
Spolu: 1,71
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM