IČO: 00648868 faktúry - rok 2013 14.01.2013
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
181/2012 122016 36815365 webex media s.r.o. Alešovo nábrežie 6, 04001 Košice-Sever 0,00 EUR
vyúčtovanie doména a webhosting
Položky: vyúčtovanie doména a webhosting, 1.000000 ks, Suma položky 0.00 Eur,
09.01.2013 28.12.2012 21.12.2012
Spolu: 0,00
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM