IČO: 00648868 faktúry - rok 2013 14.01.2013
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
180/2012 6745976431 35763469 T - Com, Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 32,82 EUR
telefon
Položky: telefon, 1.000000 ks, Suma položky 32.82 Eur,
09.01.2013 03.01.2013 17.01.2013
Spolu: 32,82
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM