IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 27.02.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
17/2012 120213 43930824 Signo s.r.o. Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok Tatranská cesta 68, 03401 Ružomberok 22,80 EUR
vlajka SR
Položky: vlajka SR, 1.000000 ks, Suma položky 22.80 Eur,
23.02.2012 21.02.2012 06.03.2012
Spolu: 22,80
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM