IČO: 00648868 faktúry - rok 2013 14.01.2013
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
179/2012 212613 00201219 Roľnícke družstvo podieľnikov Koš Okružná 784/42, 97241 Koš 37,70 EUR
odhŕňannie snehu
Položky: odhŕňannie snehu, 1.000000 ks, Suma položky 37.70 Eur,
08.01.2013 02.01.2013 16.01.2013
Spolu: 37,70
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM