IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 09.01.2013
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
178/2012 6/2013 40424103 Libor Lackovič Balovská 96/19, 97246 Čereňany 167,66 EUR
technologický servis ČOV
Položky: technologický servis ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 167.66 Eur,
08.01.2013 07.01.2013 21.01.2013
Spolu: 167,66
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM