IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 09.01.2013
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
175/2012 122126 36011185 Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza 405,00 EUR
uloženie odpadu
Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 405.00 Eur,
07.01.2013 03.01.2013 17.01.2013
Spolu: 405,00
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM