IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 02.01.2013
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
172/2012 120552 33608661 CERTUS P. Svitok - SDI Hviezdoslavova 7, 97101 Prievidza 36,38 EUR
kancelárske potreby
Položky:
27.12.2012 13.12.2012 13.12.2012
Spolu: 36,38
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM