IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 02.01.2013
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
171/2012 1220712 36379450 Koruna s r.o. Bytčianska 114, 01003 Žilina 188,00 EUR
darčekové pokážky - dôchodci
Položky: darčekové pokážky - dôchodci, 1.000000 ks, Suma položky 188.00 Eur,
27.12.2012 18.12.2012 28.01.2013
Spolu: 188,00
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM