IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 02.01.2013
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
167/2012 24/2012 40183017 Eva Špeťková Bojnická cesta 30/12, 00000 Kanianka 480,00 EUR
účtovnícke práce - december
Položky: účtovnícke práce - december, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur,
19.12.2012 18.12.2012 01.01.2013
Spolu: 480,00
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM