IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 02.01.2013
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
166/2012 102122332 30223563 Patria I., spol. s r.o. Vápenická 8, 97101 Prievidza 2 367,75 EUR
publikácia - monografia Kocurany
Položky: publikácia - monografia Kocurany, 1.000000 ks, Suma položky 2367.75 Eur,
17.12.2012 11.12.2012 25.12.2012
Spolu: 2 367,75
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM