IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 13.12.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
162/2012 20120029 43918573 Obecné služby Kocurany s. r.o. Kocurany 105, 97202 Kocurany 1 359,07 EUR
elektrická energia
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 1359.07 Eur,
07.12.2012 03.12.2012 02.01.2013
Spolu: 1 359,07
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM