IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 05.12.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
158/2012 121909 36011185 Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza 427,68 EUR
uloženie odpadu november
Položky: uloženie odpadu november, 1.000000 ks, Suma položky 427.68 Eur,
05.12.2012 03.12.2012 17.12.2012
Spolu: 427,68
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM