IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 05.12.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
157/2012 121908 36011185 Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza 222,72 EUR
vývoz odpadu november
Položky: vývoz odpadu november, 1.000000 ks, Suma položky 222.72 Eur,
05.12.2012 03.12.2012 17.12.2012
Spolu: 222,72
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM