IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 05.12.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
150/2012 221212407 36644030 Veolia zák centrum Prievidza, 97401 Banská Bystrica 465,56 EUR
voda - bytovka 190
Položky: voda - bytovka 190, 1.000000 ks, Suma položky 465.56 Eur,
20.11.2012 12.11.2012 01.12.2012
Spolu: 465,56
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM