IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 05.12.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
144/2012 121876 36011185 Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza 711,21 EUR
odvoz VOK
Položky: odvoz VOK, 1.000000 ks, Suma položky 711.21 Eur,
20.11.2012 16.11.2012 30.11.2012
Spolu: 711,21
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM