IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 05.12.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
142/2012 2012110135 36001015 ISSO A. Hlinku 40, 97101 Prievidza 84,00 EUR
servis počítača
Položky: servis počítača, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur,
14.11.2012 13.11.2012 20.12.2012
Spolu: 84,00
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM