IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 05.12.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
141/2012 1121033 34131159 CART PRINT s r.o. Štúrova 57/0 B, 94901 Nitra 45,80 EUR
kancelárske potreby
Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 45.80 Eur,
14.11.2012 08.11.2012 22.11.2012 14.11.2012
Spolu: 45,80
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM