IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 07.11.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
134/2012 1/2012 40183068 Roman Sádecký Kocurany 122, 97202 Kocurany 160,00 EUR
zateplenie požiarnej zbrojnice
Položky: zateplenie požiarnej zbrojnice, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur,
06.11.2012 06.11.2012 06.11.2012
Spolu: 160,00
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM