IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 07.11.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
131/2012 120009 37913867 AGS Ateliér - Ing. arch. Gabriel Szalay Š. Baniča 2/6, 97101 Prievidza 11 940,00 EUR
zmluva o dielo - návrh ZaD č.I ÚPN
Položky: zmluva o dielo - návrh ZaD č.I ÚPN, 1.000000 ks, Suma položky 11940.00 Eur,
31.10.2012 31.10.2012 14.11.2012
Spolu: 11 940,00
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM