IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 08.02.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
12/2012 13/2012 40424103 Libor Lackovič Balovská 96/19, 97246 Čereňany 113,05 EUR
technologický servis ČOV
Položky:
07.02.2012 02.02.2012 16.02.2012
Spolu: 113,05
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM