IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 10.10.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
129/2012 7743008489 35763469 T - Com, Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava 29,29 EUR
telefón
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 29.29 Eur,
09.10.2012 03.10.2012 17.10.2012
Spolu: 29,29
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM