IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 03.10.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
123/2012 18/2012 40183017 Eva Špeťková Bojnická cesta 30/12, 00000 Kanianka 480,00 EUR
účtovnícke práce september
Položky: účtovnícke práce september, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur,
03.10.2012 02.10.2012 16.10.2012
Spolu: 480,00
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM