IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 10.09.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
115/2012 121397 36011185 Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza 79,85 EUR
separovaný zber - plasty
Položky: separovaný zber - plasty, 1.000000 ks, Suma položky 79.85 Eur,
06.09.2012 04.09.2012 18.09.2012
Spolu: 79,85
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM