IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 05.09.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
114/2012 2121126318 00178454 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, 82108 Bratislava-Ružinov 32,40 EUR
použitie hudobných diel
Položky: použitie hudobných diel, 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur,
05.09.2012 03.09.2012 18.09.2012
Spolu: 32,40
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM