IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 07.02.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
10/2012 3/2012 40183017 Eva Špeťková Bojnická cesta 30/12, 00000 Kanianka 450,00 EUR
účtovnícke práce január 2012
Položky: účtovnícke práce január 2012, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,
07.02.2012 06.02.2012 20.02.2012
Spolu: 450,00
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM