IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 22.08.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
108/2012 20122320 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B, 01047 Žilina -1,04 EUR
faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - odberné miesto Obecný úrad-kaplnka - preplatok
Položky:
22.08.2012 17.08.2012 03.09.2012
Spolu: -1,04
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM