IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 22.08.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
107/2012 2120002805 31681051 MEVAKO s r.o. Krátka 574, 04951 Brzotín 487,20 EUR
kontajner 1100 l žiarovo zinkovaný
Položky:
21.08.2012 16.08.2012 30.08.2012
Spolu: 487,20
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM