IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 22.08.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
106/2012 20120815 33611084 Ing. J.Cibula Times-VT Nábr. Sv. Metoda 8, 97101 Prievidza 18,00 EUR
Výmena satelitného konvertora na bytovom dome č. 189,190.
Položky:
17.08.2012 15.08.2012 22.09.2012
Spolu: 18,00
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM