IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 08.08.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
101/2012 121192 36011185 Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza 58,26 EUR
vývoz odpadu - plasty
Položky: vývoz odpadu - plasty, 1.000000 ks, Suma položky 58.26 Eur,
07.08.2012 02.08.2012 16.08.2012
Spolu: 58,26
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM