IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 06.02.2013
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
3/2013 20120031 43918573 Obecné služby Kocurany s. r.o. Kocurany 105, 97202 Kocurany 996,81 EUR
elektrická energia
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 996.81 Eur,
28.01.2013 10.01.2013 09.02.2013
2/2013 20005/13 31924794 Združenie miest a obcí Hornej Nitry V. Clementisa , 00000 Prievidza 91,34 EUR
členský príspevok rok 2013
Položky: členský príspevok rok 2013, 1.000000 ks, Suma položky 91.34 Eur,
23.01.2013 18.01.2013 31.01.2013
1/2013 212613 31363091 Inprost s.r.o. Smrečianska 29, 81105 Bratislava 1 52,00 EUR
predplatné Obecné noviny
Položky: predplatné Obecné noviny, 1.000000 ks, Suma položky 52.00 Eur,
03.01.2013 02.01.2013 09.01.2013
Spolu: 1 140,15
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM