IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 07.02.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
9/2012 2/2012 40183017 Eva Špeťková Bojnická cesta 30/12, 00000 Kanianka 100,00 EUR
účtovnícke práce
Položky: účtovnícke práce, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,
06.02.2012 03.02.2012 17.02.2012 07.02.2012
Spolu: 100,00
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM