IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 06.02.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
8/2012 120060 36011185 Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza 398,52 EUR
ulženie odpadu 1/2012
Položky: ulženie odpadu 1/2012, 1.000000 ks, Suma položky 398.52 Eur,
06.02.2012 01.02.2012 15.02.2012
Spolu: 398,52
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM