IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 06.02.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
7/2012 12059 36011185 Tezas s.r.o. Garážová 1, 97101 Prievidza 278,40 EUR
vývoz odpadu 1/2012
Položky: vývoz odpadu 1/2012, 1.000000 ks, Suma položky 278.40 Eur,
06.02.2012 01.02.2012 15.02.2012
Spolu: 278,40
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM