IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 23.01.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
3/2012 31/2011 31924794 Združenie miest a obcí Hornej Nitry V. Clementisa , Prievidza 93,13 EUR
členský príspevok na rok 2012
Položky: členský príspevok na rok 2012, 1.000000 ks, Suma položky 93.13 Eur,
13.01.2012 09.01.2012 09.02.2012
Spolu: 93,13
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM