IČO: 00648868 faktúry - rok 2012 20.01.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
2/2012 20120001 43918573 Obecné služby Kocurany s. r.o. Kocurany 105, 97202 Kocurany 106 440,24 EUR
stavebé práce- bytovka 2.etapa - ŠFRB
Položky: stavebé práce- bytovka 2.etapa - ŠFRB, 1.000000 ks, Suma položky 106440.24 Eur,
10.01.2012 10.01.2012 31.01.2012
Spolu: 106 440,24
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM