IČO: 00648868 faktúry za mesiac apríl 2023 16.05.2023
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
94/2023 4/2020 VF230166 45852723 eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice 40,00 EUR
outsourcing IT 4/23 - 40,- €
Položky: outsourcing IT 4/23, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,
12.05.2023 30.04.2023 21.05.2023
93/2023 24/2018 8327312927 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov 1,63 EUR
telefón - pevná linka 4/23
Položky: telefón - pevná linka 4/23, 1.000000 ks, Suma položky 1.63 Eur,
11.05.2023 01.05.2023 18.05.2023
92/2023 11/2022 5/2023 40183017 Eva Špeťková Kocurany 57, 97202 Kocurany 450,00 EUR
administratívne činnosti 2023/04
Položky: administratívne činnosti 2023/4, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,
10.05.2023 09.05.2023 23.05.2023
91/2023 0446/2023 50206648 Ján Meliško - MeliTech Ulica V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza 14,39 EUR
servisno-materiálová zmluva-kópie za 4/2023
Položky: servisno-materiálová zmluva-kópie za 4/2023, 1.000000 ks, Suma položky 14.39 Eur,
10.05.2023 04.05.2023 14.05.2023
89/2023 29/2021 ODBRO23040381 34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín 62,40 EUR
odber kuchynského odpadu 4/2023
Položky: odber kuchynského odpadu 4/2023, 1.000000 ks, Suma položky 62.40 Eur,
09.05.2023 30.04.2023 21.05.2023
88/2023 2301016 52246337 Vladimíra Beňadiková Družstevná 587/26, 97241 Koš 1 000,00 EUR
spracovanie daní a poplatkov, mzdová agenda 4/2023
Položky: spracovanie daní a poplatkov, mzdová agenda 4/2023, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur,
09.05.2023 30.04.2023 15.05.2023
90/2023 231745 48329461 webex.digital s.r.o. Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh 60,00 EUR
SSL certifikát na 12 mesiacov 02112022-01112023
Položky: SSL certifikát na 12 mesiacov 02112022-01112023, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,
09.05.2023 09.05.2023 19.05.2023 30.04.2023
85/2023 45/2021 2023120632 36400491 T+T, a.s. Andreja Kmeťa 315/18, 01001 Žilina 51,04 EUR
odpad - poplatok za uloženie za 04/23 - 4,64 t
Položky: odpad - poplatok za uloženie za 04/23 - 4,64 t , 1.000000 ks, Suma položky 51.04 Eur,
04.05.2023 03.05.2023 14.06.2023
84/2023 45/2021 2023120631 36400491 T+T, a.s. Andreja Kmeťa 315/18, 01001 Žilina 604,13 EUR
odpad - zber, preprava a zneškodnenie 04/23 - 4,64 t
Položky: odpad - zber, preprava a zneškodnenie 04/23, 1.000000 ks, Suma položky 604.13 Eur,
04.05.2023 03.05.2023 17.05.2023
83/2023 2321008 43918573 Obecné služby Kocurany s. r.o. Kocurany 105, 97202 Kocurany 3 080,00 EUR
renovácia podlahy sály Kultúrneho domu
Položky: renovácia podlahy sály Kultúrneho domu, 1.000000 ks, Suma položky 3080.00 Eur,
03.05.2023 03.05.2023 02.06.2023
80/2023 40/2021 20230617 52823831 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4 A, 90201 Pezinok 45,00 EUR
mesačný paušál v zmysle zmluvy za 04/2023
Položky: mesačný paušál v zmysle zmluvy za 04/2023, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,
02.05.2023 01.05.2023 15.05.2023
82/2023 18/2019 28/2023 40594084 Ing. Miroslav Hýbl Zlatá 14109/29, 97405 Banská Bystrica 400,00 EUR
vedenie účtovníctva za 4/2023
Položky: vedenie účtovníctva za 4/2023 , 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,
02.05.2023 30.04.2023 14.05.2023
81/2023 23VF00008 40648737 Ján Donič - BOZPO Ciglianska cesta 3, 97101 Prievidza 249,25 EUR
kontrola požiarnotechnických zariadení
Položky: kontrola požiarnotechnických zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 249.25 Eur,
02.05.2023 25.04.2023 26.05.2023
78/2023 31/2021 2300480004 36379450 KORUNA s.r.o. Bytčianska 114, 01003 Žilina 118,68 EUR
Nákup potravín - desiaty, olovranty MŠ 4/2023
Položky: Nákup potravín - desiaty, olovranty MŠ 4/2023, 1.000000 ks, Suma položky 118.68 Eur,
28.04.2023 28.04.2023 12.05.2023
69/2023 44/2021 2231091366 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 76,94 EUR
vodné, stočné Materská škola 7.10.2022 - 20.4.2023
Položky: vodné, stočné Materská škola 7.10.2022 - 20.4.2023, 1.000000 ks, Suma položky 76.94 Eur,
27.04.2023 24.04.2023 10.05.2023
77/2023 44/2021 2231091905 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 1 229,06 EUR
vodné, stočné - bytový dom č. 190 - 7.10.2022 - 21.4.2023
Položky: vodné, stočné - bytový dom č. 190 - 7.10.2022 - 21.4.2023, 1.000000 ks, Suma položky 1229.06 Eur,
27.04.2023 24.04.2023 10.05.2023
76/2023 44/2021 2231091904 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 1 364,22 EUR
vodné, stočné - bytový dom č. 189 - 7.10.2022 - 21.4.2023
Položky: vodné, stočné - bytový dom č. 189 - 7.10.2022 - 21.4.2023, 1.000000 ks, Suma položky 1364.22 Eur,
27.04.2023 24.04.2023 10.05.2023
75/2023 2231091903 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 112,55 EUR
vodné, stočné - Kocurany č. 128, budova bývalej školy - 7.10.2022 - 21.4.2023
Položky: vodné, stočné - bytový dom 192, 7.10.2022 - 21.4.2023, 1.000000 ks, Suma položky 112.55 Eur,
27.04.2023 24.04.2023 10.05.2023
74/2023 44/2021 2231091902 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 1 048,88 EUR
vodné, stočné - bytový dom 192, 7.10.2022 - 21.4.2023
Položky: vodné, stočné - bytový dom 191, 7.10.2022 - 21.4.2023, 1.000000 ks, Suma položky 1048.88 Eur,
27.04.2023 24.04.2023 10.05.2023
73/2023 44/2021 2231091901 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 1 267,64 EUR
vodné, stočné - bytový dom 191, 7.10.2022 - 21.4.2023
Položky: vodné, stočné - bytový dom 191, 7.10.2022 - 21.4.2023, 1.000000 ks, Suma položky 1267.64 Eur,
27.04.2023 24.04.2023 10.05.2023
72/2023 44/2021 2231091859 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 9,82 EUR
vodné, stočné - šatne 7.10.2022 - 21.4.2023
Položky: vodné, stočné - šatne 7.10.2022 - 21.4.2023, 1.000000 ks, Suma položky 9.82 Eur,
27.04.2023 24.04.2023 10.05.2023
71/2023 44/2021 2231091858 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 3,18 EUR
vodné, stočné Dom smútku 7.10.2022 - 21.4.2023
Položky: vodné, stočné námestie 7.10.2022 - 20.4.2023, 1.000000 ks, Suma položky 3.18 Eur,
27.04.2023 24.04.2023 10.05.2023
70/2023 44/2021 2231091426 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 0,00 EUR
vodné, stočné námestie 7.10.2022 - 20.4.2023
Položky:
27.04.2023 24.04.2023 10.05.2023
68/2023 44/2021 2231091365 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 83,77 EUR
vodné, stočné Obecný úrad, 7.10.2022 - 20.4.2023
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 83.77 Eur,
27.04.2023 24.04.2023 10.05.2023
67/2023 2023033 41601181 Ján Vážan Školská 428/19, 97211 Lazany 210,00 EUR
oprava kotov: Benko189/4 - 120,-€, Suja, 189/8 - 90,- € čerpanie FUO
Položky:
24.04.2023 23.04.2023 23.05.2023
66/2023 20/2021 230100332 50383230 EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok 48,00 EUR
zber použitých textílií, odevov a obuvi za 4/2023
Položky:
17.04.2023 14.04.2023 28.04.2023
65/2023 16/2022 20230299 36746045 3W Slovakia, s.r.o. Na Vinohrady 692/59, 91105 Trenčín 78,60 EUR
licenčné poplatky 010523-010524, www. virtualnycintorin.sk
Položky: licenčné poplatky 010523-010524, www. virtualnycintorin.sk, 1.000000 ks, Suma položky 78.60 Eur,
17.04.2023 14.04.2023 30.04.2023
48/2023 5022304716 315592503 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Martina Rázusa 8336, 01001 Žilina 204,00 EUR
Verejná správa SR ročný prístup - uhradené zálohou
Položky: Verejná správa SR ročný prístup, 1.000000 ks, Suma položky 204.00 Eur,
17.04.2023 13.04.2023 11.04.2023 30.04.2023
63/2023 230004 42025052 Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV Šútovce 39, 97201 Šútovce 265,00 EUR
členské na rok 2023
Položky: členské na rok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 265.00 Eur,
12.04.2023 12.04.2023 26.04.2023
Spolu: 12 178,18
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM