IČO: 00648868 faktúry za mesiac august 2022 19.09.2022
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
180/2022 4/2020 VF220397 45852723 eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice 83,80 EUR
outsourcing IT 8/22, tonery
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 83.80 Eur,
12.09.2022 31.08.2022 21.09.2022
179/2022 2022122175 36400491 T+T, a.s. Andreja Kmeťa 315/18, 01001 Žilina 73,92 EUR
odpad - poplatok za uloženie za 8/22 - 6,720 t
Položky: odpad - poplatok za uloženie za 8/22 - 6,720 t , 1.000000 ks, Suma položky 73.92 Eur,
09.09.2022 08.09.2022 15.10.2022
178/2022 2022122174 36400491 T+T, a.s. Andreja Kmeťa 315/18, 01001 Žilina 892,94 EUR
odpad - zber, preprava a zneškodnenie 8/22
Položky: odpad - zber, preprava a zneškodnenie 8/22, 1.000000 ks, Suma položky 892.94 Eur,
09.09.2022 08.09.2022 08.10.2022
177/2022 30/2020 ODBRO22080341 34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín 78,00 EUR
odber kuchynského odpadu 8/2022
Položky: odber kuchynského odpadu 8/2022, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur,
09.09.2022 31.08.2022 21.09.2022
176/2022 0832/2022 50206648 Ján Meliško - MeliTech Ulica V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza 87,67 EUR
servisno-materiálová zmluva-stroj, servisno-materiálová zmluva-kópie - za 8/2022
Položky: 7/22, 1.000000 ks, Suma položky 87.67 Eur,
09.09.2022 03.09.2022 13.09.2022
175/2022 22VF/008 54783356 GUMILAND s. r. o. Športová 536/25, 97201 Bojnice 800,00 EUR
Kultúrna akcia "Rozlúčka s prázdninami 2022"
Položky: Kultúrna akcia "Rozlúčka s prázdninami 2022", 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur,
09.09.2022 07.09.2022 21.09.2022
174/2022 13/2019 2201029 52246337 Vladimíra Beňadiková Družstevná 587/26, 97241 Koš 1 000,00 EUR
spracovanie daní a poplatkov 8/22
Položky: spracovanie daní a poplatkov , 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur,
08.09.2022 31.08.2022 14.09.2022
173/2022 11/2022 4/2022 40183017 Eva Špeťková Kocurany 57, 97202 Kocurany 450,00 EUR
administratívne činnosti 2022/8
Položky: administratívne činnosti 2022/7, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,
08.09.2022 08.09.2022 22.09.2022
172/2022 24/2018 8312861005 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov 10,90 EUR
telefón - pevná linka 8/22
Položky: telefón - pevná linka 6/22, 1.000000 ks, Suma položky 10.90 Eur,
08.09.2022 01.09.2022 19.09.2022
170/2022 40/2021 20220788 52823831 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4 A, 90201 Pezinok 45,00 EUR
mesačný paušál v zmysle zmluvy za 8/2022
Položky: mesačný paušál v zmysle zmluvy za 8/2022, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur,
05.09.2022 31.08.2022 15.09.2022
169/2022 2/2018 59/2022 40594084 Ing. Miroslav Hýbl Zlatá 14109/29, 97405 Banská Bystrica 400,00 EUR
vedeni účtovníctva za 08/2022
Položky: vedeni účtovníctva za 08/2022, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,
05.09.2022 31.08.2022 14.09.2022
168/2022 5692917341 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 31,30 EUR
mobilný telefón - OcÚ - 24,30 €, MŠ Kocurany - 5,00 €, zabezpečenie - 2,- €
Položky: mobilný telefón - OcÚ - 24,30 €, MŠ Kocurany - 5,00 €, zabezpečenie - 2,- €, 1.000000 ks, Suma položky 31.30 Eur,
31.08.2022 29.08.2022 12.09.2022
167/2022 22301937 36174319 NOMIland s.r.o. Magnezitárska 2912/11, 04013 Košice-Ťahanovce 178,48 EUR
hračky pre MŠ - čerpanie dotácie BROSE
Položky: hračky pre MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 178.48 Eur,
23.08.2022 05.08.2022 14.09.2022
166/2022 20/2021 220100710 50383230 EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok 48,00 EUR
zber použitých textílií, odevov a obuvi za 8/2022
Položky: zber použitých textílií, odevov a obuvi za 8/2022, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
17.08.2022 16.08.2022 30.08.2022 31.08.2022
164/2022 2221015 43918573 Obecné služby Kocurany s. r.o. Kocurany 105, 97202 Kocurany 2 772,00 EUR
práce a materiál na oprave a údržbe strechy, podhľadov a oplechovanie bytových domov č. 189, 191 - čerpanie FUO
Položky: práce a materiál na oprave a údržbe strechy, podhľadov a oplechovanie bytových domov č. 189, 191 - čerpanie FUO, 1.000000 ks, Suma položky 2772.00 Eur,
17.08.2022 16.08.2022 15.09.2022 31.08.2022
151/2022 24/2022 37702220 Kmeť Igor Pravenec 69, 97216 Pravenec 360,00 EUR
Odborné prehliadky a skúšky elektroinštaláciíí a bleskozvodov pre objekty Obecný úrad, Dom smútku, Športový areál, Základná škola.
Položky: Odborné prehliadky a skúšky elektroinštaláciíí a bleskozvodov pre objekty Obecný úrad, Dom smútku, Športový areál, Základná škola., 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,
01.08.2022 01.08.2022 15.08.2022 31.08.2022
Spolu: 7 312,01
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM