IČO: 00648868 faktúry za mesiac december 2021 19.01.2022
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
280/2021 29/2021 21120473 34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín 78,00 EUR
odpad - odber odpadu kód 200108 - BRKO
Položky:
19.01.2022 31.12.2021 21.01.2022
278/2021 0036/2022 50206648 Ján Meliško - MeliTech Ulica V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza 52,80 EUR
servisno-materiálová-stroj za 12/2021, servisno-materiálová zmuva-kópie za 12/2021
Položky:
13.01.2022 05.01.2022 15.01.2022
279/2021 31/2020 2021297 52966305 LUX servis SK s. r. o. M. Gorkého 218/39, 97101 Prievidza 200,00 EUR
upratovacie služby - bytové domy Nižovec za 12/2021
Položky:
13.01.2022 31.12.2021 17.01.2022
277/2021 13/2019 2101033 52246337 Vladimíra Beňadiková Družstevná 587/26, 97241 Koš 700,00 EUR
spracovanie daní a poplatkov 12/21
Položky:
11.01.2022 31.12.2021 15.01.2022
276/2021 2212001945 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 244,93 EUR
vodné,stočné - bytový dom Kocurany 190
Položky:
10.01.2022 20.12.2021 10.01.2022 31.12.2021
275/2021 12/2100018 19/2021 43815189 Ľubomír Žigmund SlovGarten Školská 479/27, 97211 Lazany 1 101,85 EUR
záhradnícke práce v areáli MŠ Kocurany
Položky:
10.01.2022 07.12.2021 21.12.2021
274/2021 9/2020 8297351377 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 10,90 EUR
telefón - pevná linka
Položky:
10.01.2022 01.01.2022 18.01.2022
273/2021 32/2019 622105352 35810734 DATALAN, a.s. Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka 180,36 EUR
korwin podpora,korwin podpora-vzdialená - za obdobie od 1.10.2021-31.12.2021
Položky:
10.01.2022 31.12.2021 30.01.2022
272/2021 31/2020 2021263 52966305 LUX servis SK s. r. o. M. Gorkého 218/39, 97101 Prievidza 200,00 EUR
upratovacie služby za 11/2021 - bytové domy Nižovec
Položky:
10.01.2022 30.11.2021 07.12.2021
271/2021 4/2020 VF210664 45852723 eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice 40,00 EUR
Outsourcing IT za 12/2021
Položky:
10.01.2022 31.12.2021 21.01.2022
270/2021 31/2021 2100480004 36379450 KORUNA s.r.o. Bytčianska 114, 01003 Žilina 32,63 EUR
Nákup potravím - desiaty, olovranty MŠ 12/2021
Položky: Nákup potravím - desiaty, olovranty MŠ 12/2021, 1.000000 ks, Suma položky 32.63 Eur,
10.01.2022 30.12.2021 30.12.2021
269/2021 4/2019 2021122931 36400491 T+T, a.s. Andreja Kmeťa 315/18, 01001 Žilina 88,56 EUR
odpad - poplatok za uloženie odpadu - za 12/2021
Položky:
10.01.2022 22.12.2021 05.02.2022 31.12.2021
268/2021 4/2019 2021122930 36400491 T+T, a.s. Andreja Kmeťa 315/18, 01001 Žilina 413,52 EUR
odpad - zber, preprava a zneškodnenie za 12/2021
Položky:
10.01.2022 22.12.2021 21.01.2022 31.12.2021
267/2021 35/2021 2222003 47831456 Defense Pro, s.r.o. Moyzesova 4/0 A, 90201 Pezinok 54,00 EUR
mesačný paušálny poplatok za odchyt zabehnutých a túlavých zvierat - za 12/2021
Položky:
10.01.2022 01.01.2022 15.01.2022 31.12.2021
266/2021 27/2021 0022636559 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 27,60 EUR
telefón mobil - OcÚ - 21,60 €, MŠ - 5,00 €, zabezpečenie - 1,00 €
Položky:
10.01.2022 29.12.2021 12.01.2022
265/2021 2/2018 84/2021 40594084 Ing. Miroslav Hýbl Zlatá 14109/29, 97405 Banská Bystrica 400,00 EUR
účtovníctvo 12/21
Položky: účtovníctvo 12/2021, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,
10.01.2022 31.12.2021 14.01.2022
264/2021 OPS/1725/2021 31575951 Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11, 01011 Žilina 64,70 EUR
poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2021
Položky:
10.01.2022 20.12.2021 20.12.2021 31.12.2021
Spolu: 3 889,85
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM