IČO: 00648868 faktúry za mesiac november 2021 20.12.2021
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
263/2021 20210002 52773035 TIMES SECURITY s. r. o. Nábr. sv. Metoda 113/8, 97101 Prievidza 4 286,78 EUR
služby- inštalácia kamerového systému
Položky:
20.12.2021 06.12.2021 20.12.2021
262/2021 332021 52351092 Miroslav Hanuliak LASER4YOU Veľká okružná 1022/14, 95801 Partizánske 420,00 EUR
drevené hodiny Kocurany - 20 ks
Položky:
20.12.2021 18.11.2021 02.12.2021
261/2021 2101030 52246337 Vladimíra Beňadiková Družstevná 587/26, 97241 Koš 400,00 EUR
administratívne práce v súvislosti s vypracovaním projektu Poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Kocurany
Položky:
20.12.2021 17.12.2021 31.12.2021
260/2021 30/2021 20210149 36126730 Základná škola s materskou školou, Nová 525, Koš Nová 525, 00000 Koš 191,40 EUR
stravovanie za mesiac 12/2021 - stravné a režíjne náklady - MŠ Kocurany - MŠ obedy= 72,00 €, MŠ režíjné náklady= 81,00 €, cudzí obedy= 18,90 €, cudzí režíjné náklady=19,50 €
Položky:
17.12.2021 16.12.2021 28.12.2021
259/2021 202118135 50637819 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. Suchoňova 3527/4, 05801 Poprad 103,03 EUR
obuv pracovná 0333 Misa - 1x, zdravotné prac.šľapky BEA CXS-2x, obuv pracovná Mars-2x
Položky:
17.12.2021 16.12.2021 30.12.2021
258/2021 20/2021 210100647 50383230 EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok 48,00 EUR
odpad - zber použitých textílií, odevov a obuvi za 12/2021
Položky:
15.12.2021 15.12.2021 29.12.2021
257/2021 29/2021 21110633 34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín 62,40 EUR
odpad - odber kuchynského odpadu - kód 200108 - za 11/2021
Položky:
15.12.2021 30.11.2021 21.12.2021
256/2021 2021035 40648737 Ján Donič - BOZPO Ciglianska cesta 3, 97101 Prievidza 19,32 EUR
služby v oblasti pracovnej zdravotnej služby za rok 2021
Položky:
15.12.2021 14.12.2021 13.01.2022
255/2021 2021034 40648737 Ján Donič - BOZPO Ciglianska cesta 3, 97101 Prievidza 37,20 EUR
služby v oblasti BOZP, OPP - za 2.polrok 2021
Položky:
15.12.2021 14.12.2021 12.01.2022
254/2021 20210636 35962437 DORTUN, s.r.o. Novozámocká cesta 1192/59, 94651 Nesvady 212,76 EUR
Dezinfekčný stoja Klassik 2 ks + batérie, Čerpanie dotácie "Príspevok na špecifiká - Testovanie, osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky - MŠ"
Položky: Dezinfekčný stoja Klassik 2 ks + batérie , 1.000000 ks, Suma položky 212.76 Eur,
13.12.2021 13.12.2021 27.12.2021
253/2021 2021082 41601181 Ján Vážan Školská 428/19, 97211 Lazany 215,00 EUR
práce spojené s opravou kotla - byt 192/6- 100,00 € (diagnostika,oprava), práce spojené s opravou kotla - byt 190/2 - 115,00 € (diagnostika, oprava, skúška funkčnosti - NTC snímač,termostat)
Položky:
13.12.2021 12.12.2021 26.12.2021
252/2021 4/2020 210588 45852723 eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice 40,00 EUR
Outsourcing IT za 11/2021
Položky:
08.12.2021 30.11.2021 21.12.2021
251/2021 10164211 31363091 Inprost s.r.o. Smrečianska 29, 81105 Bratislava-Staré Mesto 98,80 EUR
Obecné noviny na rok 2022 - čísla 1 - 52, 1x týždenne
Položky:
08.12.2021 06.12.2021 13.12.2021
250/2021 9/2020 8295495169 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 11,15 EUR
telefón - pevná linka za 11/2021
Položky:
08.12.2021 01.12.2021 20.12.2021
249/2021 20210239 33609942 Július Košík - Ofsetka Snežienková , 97101 Prievidza 124,20 EUR
novoročné pozdravy - 230 ks
Položky:
08.12.2021 07.12.2021 14.12.2021
248/2021 1800/2021 50206648 Ján Meliško - MeliTech Ulica V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza 67,19 EUR
servisno-materiálová zmluva za 11/2021-stroj, servisno-materiálová zmluva za 11/2021 - kópie
Položky:
08.12.2021 02.12.2021 09.12.2021
247/2021 22207100 36174319 NOMIland s.r.o. Magnezitárska 11, 04013 Košice 106,00 EUR
tehličky pre detičky - 2 ks balenia - MŠ Kocurany
Položky:
08.12.2021 29.11.2021 13.12.2021 08.12.2021
246/2021 2021122737 36400491 T+T, a.s. Andreja Kmeťa 315/18, 01001 Žilina 184,50 EUR
zákonný poplatok za uloženie odpadu - odpad- 200301-kom.odpad za 11/2021, zákonný poplatok za uloženíe odpadu- odpad 200307-objemný odpad za 11/2021
Položky:
06.12.2021 02.12.2021 14.01.2022
245/2021 33/2020 2021122736 36400491 T+T, a.s. Andreja Kmeťa 315/18, 01001 Žilina 1 501,00 EUR
odpad - zber, preprava a zneškodnenie za 11/2021
Položky:
06.12.2021 02.12.2021 16.12.2021
244/2021 30/2021 20210138 36126730 Základná škola s materskou školou, Nová 525, Koš Nová 525, 00000 Koš 254,28 EUR
stravovanie za mesiac 11/2021 - stravné a režíjne náklady - MŠ Kocurany - MŠ obedy= 104,00 €, MŠ režíjné náklady= 117,00 €, cudzí obedy= 16,38 €, cudzí režíjné náklady=16,90 €
Položky:
03.12.2021 02.12.2021 16.12.2021
243/2021 50/2021 51406373 Čajkaservis s. r. o. Martina Rázusa 799/16, 97201 Bojnice 665,00 EUR
ročná odborná prehliadka plynových zariadení - bytový dom 191,192 = 19 x 35,00 €
Položky:
02.12.2021 01.12.2021 08.12.2021
242/2021 48/2021 51406373 Čajkaservis s. r. o. Martina Rázusa 799/16, 97201 Bojnice 560,00 EUR
ročná odborná prehliadka plynových zariadení - bytový dom 189,190 = 16 x 35,00 €
Položky:
02.12.2021 30.11.2021 07.12.2021
241/2021 31/2021 2100480003 36379450 KORUNA s.r.o. Bytčianska 114, 01003 Žilina 46,72 EUR
Nákup potravím - desiaty, olovranty MŠ 11/2021
Položky: Nákup potravím - desiaty, olovranty MŠ 10/2021, 1.000000 ks, Suma položky 46.72 Eur,
01.12.2021 30.11.2021 30.11.2021
240/2021 2/2018 77/2021 40594084 Ing. Miroslav Hýbl Zlatá 14109/29, 97405 Banská Bystrica 400,00 EUR
účtovníctvo 11/21
Položky: účtovníctvo 11/209, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,
01.12.2021 30.11.2021 15.12.2021
239/2021 13/2019 2101028 52246337 Vladimíra Beňadiková Družstevná 587/26, 97241 Koš 400,00 EUR
zabezpečenie spracovania daní a poplatkov za 11/2021 - pomerná čiastka
Položky:
01.12.2021 01.12.2021 16.12.2021
238/2021 30/2021 20210118 36126730 Základná škola s materskou školou, Nová 525, Koš Nová 525, 00000 Koš 196,48 EUR
stravovanie za 10/2021 - stravné + režíjne náklady
Položky:
01.12.2021 05.11.2021 19.11.2021
237/2021 35/2021 22211119 47831456 Defense Pro, s.r.o. Moyzesova 4/0 A, 90201 Pezinok 54,00 EUR
mesačný paušálny poplatok za odchyt zabehnutých a túlavých zvierat - za 11/2021
Položky:
01.12.2021 01.12.2021 15.12.2021
236/2021 2021005022 36605751 MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. 1. mája 220/19, 05801 Poprad 59,00 EUR
antigenové samotesty Beijing Lepu Medical SARS-CoV-2 - 20 ks čerpanie dotácie MV SR "Príspevok na špecifiká - Testovanie osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky."
Položky:
01.12.2021 29.11.2021 06.12.2021
235/2021 2021031 43918573 Obecné služby Kocurany s. r.o. Kocurany 105, 97202 Kocurany 1 480,07 EUR
Oprava kotlov v bytovom dome, materiál a realizácia - byt 189/7, 190/1, 190/8
Položky:
30.11.2021 29.11.2021 29.12.2021
234/2021 04/2021 2021030 43918573 Obecné služby Kocurany s. r.o. Kocurany 105, 97202 Kocurany 19 367,83 EUR
v zmysle zmluvy o dielo č. 01/2021 - práce za obdobie 11/2021 podľa odsúhlaseného zisťovacieho protokolu: KL-SO-02 miestna komunikácie, odstavné a spevnené plochy
Položky:
30.11.2021 29.11.2021 29.12.2021
233/2021 2021033 43918573 Obecné služby Kocurany s. r.o. Kocurany 105, 97202 Kocurany 99,00 EUR
služby počas roka 2021 - údržba a čistenie kanalizácie, prenájom požiarneho stroja
Položky:
30.11.2021 29.11.2021 29.12.2021
232/2021 2021032 43918573 Obecné služby Kocurany s. r.o. Kocurany 105, 97202 Kocurany 2 282,28 EUR
spotreba el.energie za obdobie roka 2021 na odberných miestach obce - 189,190,191,192, OcÚ
Položky:
30.11.2021 29.11.2021 29.12.2021
231/2021 2021/11/260 37892452 Baranová Jana - Densiflora Divín 678/18, 98552 Divín 517,65 EUR
RGB LED sveteľná rezať 20 m IP67, 200 diód + zdrojový kábel čierny
Položky:
30.11.2021 29.11.2021 06.12.2021 30.11.2021
230/2021 27/2021 5651283660 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 28,64 EUR
telefón mobil - OcÚ - 21,60 €, MŠ - 5,00 €, zabezpečenie - 2,04 €
Položky:
30.11.2021 29.11.2021 13.12.2021
229/2021 2211276510 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 2,84 EUR
Kocurany 157 - šatne - vodné, stočné
Položky:
29.11.2021 22.11.2021 08.12.2021
228/2021 2211276509 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 2,84 EUR
dom smútku - vodné, stočné
Položky:
29.11.2021 22.11.2021 08.12.2021
227/2021 1007097956 35790253 Petit Press a.s. Sládkovičova 1, 94901 Nitra 40,00 EUR
MY Prievidza - čísla 2/2022 - 198/2022 - 50 vydaní
Položky:
24.11.2021 19.11.2021 03.12.2021
226/2021 20210011 51634155 Milan Tarabčík - COPIX Poluvsie 174, 97216 Poluvsie 748,00 EUR
Obecný kalendár Kocurany 2022 - 220 ks
Položky:
23.11.2021 22.11.2021 06.12.2021 30.11.2021
Spolu: 35 333,36
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM