IČO: 00648868 faktúry za mesiac apríl 2021 20.05.2021
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
81/2021 2021102 30887232 Ing. Jozef Adamkovič Orgovánová 2565/7, 95501 Topoľčany 1 500,00 EUR
vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2020
Položky:
20.05.2021 20.05.2021 27.05.2021
70/2021 5/2020 211928 48329461 webex.digital s.r.o. Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh 72,00 EUR
doména a webhosting www.kocurany.sk - obdobie od 3.7.2021 do 2.7.2022
Položky:
20.05.2021 20.05.2021 30.05.2021
80/2021 2211100034 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 561,35 EUR
vodné, stočné - bytový dom Kocurany č. 190
Položky:
17.05.2021 06.05.2021 24.05.2021
79/2021 2211100032 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 1 434,89 EUR
vodné, stočné - bytový dom Kocurany č. 189
Položky:
17.05.2021 06.05.2021 24.05.2021
78/2021 2211100031 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 122,27 EUR
vodné, stočné - budova bývalej ZŠ - Kocurany č. 128
Položky:
17.05.2021 06.05.2021 24.05.2021
77/2021 1111100030 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 838,37 EUR
vodné, stočné - bytový dom Kocurany č. 192
Položky:
17.05.2021 06.05.2021 24.05.2021
76/2021 2211100029 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 1 210,36 EUR
vodné, stočné - bytový dom Kocurany č. 191
Položky:
17.05.2021 06.05.2021 24.05.2021
75/2021 2211099439 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 18,73 EUR
vodné - Materská škola - stavba
Položky:
17.05.2021 06.05.2021 24.05.2021
74/2021 2211099438 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 93,74 EUR
vodné, stočné - OcÚ Kocurany
Položky:
17.05.2021 06.05.2021 24.05.2021
73/2021 210100084 50383230 EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU Gen.M.R.Štefánika 45, 06001 Kežmarok 48,00 EUR
zabezpečenie zberu použitých textíliií, odevov a obuvi za 05/2021
Položky:
17.05.2021 14.05.2021 28.05.2021
72/2021 2212000620 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica -14,41 EUR
preplatok na odbernom mieste - Kocurany námestie
Položky:
14.05.2021 07.05.2021 21.05.2021
71/2021 30/2020 21040262 34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín 62,40 EUR
odber kuchynského odpadu - kód 200108 - za 04/2021
Položky:
13.05.2021 30.04.2021 21.05.2021
69/2021 2212000614 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica -8,51 EUR
preplatok na odbernom mieste - Kocurany 157 (vodné,stočné)
Položky:
12.05.2021 06.05.2021 20.05.2021
68/2021 2021009 40648737 Ján Donič - BOZPO Ciglianska cesta 3, 97101 Prievidza 122,00 EUR
kontrola požiarnotechnických zariadení
Položky:
12.05.2021 30.04.2021 31.05.2021
67/2021 33/2020 2021111006 36400491 T+T, a.s. Andreja Kmeťa 315/18, 01001 Žilina 92,70 EUR
poplatok za uloženie odpadu za 04/2021
Položky:
11.05.2021 07.05.2021 14.06.2021
66/2021 33/2020 2021111005 36400491 T+T, a.s. Andreja Kmeťa 315/18, 01001 Žilina 421,80 EUR
zber, preprava a zneškodnenie odpadu za 04/2021
Položky:
11.05.2021 07.05.2021 06.06.2021
65/2021 4/2020 210207 45852723 eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice 40,00 EUR
Outsourcing IT za 04/2021
Položky:
10.05.2021 30.04.2021 21.05.2021
64/2021 0906/2021 50206648 Ján Meliško - MeliTech Ulica V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza 51,46 EUR
servisno-materiálová zmluva (stroj) za 04/2021 + servisno-materiálová zmluva (kópie) za 04/2021
Položky:
10.05.2021 03.05.2021 17.05.2021
63/2021 13/2019 2101008 776009/8104 Beňadiková Vladimíra Družstevná 587/26, 97241 Koš 700,00 EUR
spracovaní daní a poplatkov za 04/2021
Položky:
06.05.2021 06.05.2021 15.05.2021
62/2021 9/2020 8282549828 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 10,90 EUR
telefón - pevná linka
Položky:
06.05.2021 01.05.2021 18.05.2021
61/2021 3021921308 36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina 728,40 EUR
stravné lístky - 180 ks á 4,00 €
Položky:
06.05.2021 26.04.2021 03.05.2021 30.04.2021
60/2021 2/2018 28/2021 40594084 Ing. Miroslav Hýbl Zlatá 14109/29, 97405 Banská Bystrica 400,00 EUR
vedenie účtovníctva za 04/2021
Položky:
05.05.2021 30.04.2021 14.05.2021
58/2021 39/2019 5619044571 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 31,30 EUR
telefón - mobil
Položky: telefón - mobil, 1.000000 ks, Suma položky 31.30 Eur,
30.04.2021 29.04.2021 13.05.2021
57/2021 2021056 31924794 Združenie miest a obcí hornej Nitry Ul. V. Clementisa 52, 97101 Prievidza 136,80 EUR
zber a zneškodnenie odpadu - kód 1801103 - z testovania za COVID-19 za obdobie od 22.1. do 14.3.2021
Položky: zber a zneškodnenie odpadu - kód 1801103 - z testovania za COVID-19 za obdobie od 22.1. do 14.3.2021 , 1.000000 ks, Suma položky 136.80 Eur,
26.04.2021 26.04.2021 10.05.2021 30.04.2021
59/2021 1/2020 2021012 43918573 Obecné služby Kocurany s. r.o. Kocurany 105, 97202 Kocurany 19 119,50 EUR
práce za obdobie 04/2021- KL-SO-01 Architektonické stavebné riešenie, SO-01.2 Statika
Položky: práce za obdobie 04/2021- KL-SO-01 Architektonické stavebné riešenie, SO-01.2 Statika, 1.000000 ks, Suma položky 19119.50 Eur,
23.04.2021 23.04.2021 23.05.2021 30.04.2021
56/2021 20210176 36746045 3W Slovakia, s.r.o. Na Vinohrady 692/59, 91105 Trenčín 80,95 EUR
licenčné poplatky od 1.5.2021 do 1.5.2022 - virtuálny cintorín
Položky: licenčné poplatky od 1.5.2021 do 1.5.2022 - virtuálny cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 80.95 Eur,
22.04.2021 22.04.2021 22.05.2021
55/2021 30/2020 21030247 34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín 78,00 EUR
odber kuchynského odpadu - 200108 za 03/2021
Položky: odber kuchynského odpadu - 200108 za 03/2021, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur,
14.04.2021 31.03.2021 21.04.2021 30.04.2021
Spolu: 27 953,00
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM