IČO: 00648868 faktúry za mesiac december 2020 14.01.2021
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
206/2020 2020025 776009/8104 Beňadiková Vladimíra Družstevná 587/26, 97241 Koš 700,00 EUR
spracovaní daní a poplatkov - 12/2020 - všeobecné služby -
Položky: spracovaní daní a poplatkov - 12/2020 - všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 700.00 Eur,
12.01.2021 12.01.2021 26.01.2021
197/2020 0030/2021 50206648 Ján Meliško - MeliTech Ulica V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza 133,54 EUR
servisno-materiálová zmluva - stroj za - 12/2020, servisno-materiálová zmluva - kópie za - 12/2020
Položky: servisno-materiálová zmluva - stroj za - 12/2020, servisno-materiálová zmluva - kópie za - 12/2020, 1.000000 ks, Suma položky 133.54 Eur,
11.01.2021 04.01.2021 18.01.2021
196/2020 4/2020 200602 45852723 eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice 40,00 EUR
Outsourcing IT za 12/2020
Položky: Outsourcing IT za 12/2020, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,
11.01.2021 31.12.2020 18.01.2021
203/2020 2/2018 83/2020 40594084 Ing. Miroslav Hýbl Zlatá 14109/29, 97405 Banská Bystrica 400,00 EUR
vedenie účtovníctva za 12/2020
Položky: vedenie účtovníctva za 12/2020, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,
11.01.2021 31.12.2020 15.01.2021
199/2020 9/2020 8275154803 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 10,90 EUR
telefón - pevná linka
Položky: telefón - pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 10.90 Eur,
11.01.2021 01.01.2021 18.01.2021
198/2020 32/2019 622004811 35810734 DATALAN, a.s. Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka 177,00 EUR
Korwin-podpora, Korwin - podpora vzdialená
Položky: Korwin-podpora, Korwin - podpora vzdialená, 1.000000 ks, Suma položky 177.00 Eur,
11.01.2021 31.12.2020 30.01.2021
204/2020 OPS/1726/2020 31575951 Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11, 01011 Žilina 44,66 EUR
poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2020
Položky:
30.12.2020 16.12.2020 30.12.2020
202/2020 5600541075 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 34,50 EUR
telefón - mobil
Položky: telefón - mobil, 1.000000 ks, Suma položky 34.50 Eur,
30.12.2020 29.12.2020 12.01.2021
201/2020 4/2019 2020113935 36400491 T+T, a.s. Andreja Kmeťa 315/18, 01001 Žilina 107,12 EUR
odpad - poplatok za uloženie za 12/2020
Položky: odpad - poplatok za uloženie za 12/2020, 1.000000 ks, Suma položky 107.12 Eur,
30.12.2020 30.12.2020 13.02.2021
200/2020 4/2019 2020113934 36400491 T+T, a.s. Andreja Kmeťa 315/18, 01001 Žilina 887,64 EUR
odpad - zber, preprava, zneškodnenie za 12/2020
Položky: odpad - zber, preprava, zneškodnenie za 12/2020, 1.000000 ks, Suma položky 887.64 Eur,
30.12.2020 30.12.2020 29.01.2021
205/2020 20200163 47200839 Zirek group, s.r.o. Nábrežie slobody 538/33, 02001 Púchov 168,00 EUR
prezentácia v projekte Poznávacia maľovanka regiónu - 1. časť platby
Položky: prezentácia v projekte Poznávacia maľovanka regiónu - 1. časť platby, 1.000000 ks, Suma položky 168.00 Eur,
22.12.2020 21.12.2020 31.12.2020
195/2020 12/2020 2202001856 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 46,12 EUR
vodné - Materská škola-stavba
Položky: vodné - Materská škola-stavba, 1.000000 ks, Suma položky 46.12 Eur,
22.12.2020 17.12.2020 06.01.2021
194/2020 30/2020 20120007 34129863 INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 Trenčín 294,00 EUR
ochranný kontajner
Položky:
17.12.2020 15.12.2020 22.12.2020
193/2020 10164111 31363091 Inprost s.r.o. Smrečianska 29, 81105 Bratislava-Staré Mesto 93,60 EUR
Obecné noviny na rok 2021 - číslo 1-52
Položky:
17.12.2020 15.12.2020 22.12.2020
192/2020 24/2020 2020025 43918573 Obecné služby Kocurany s. r.o. Kocurany 105, 97202 Kocurany 26 541,26 EUR
Práce za obdobie 10-12/2020 - zisťovací protokol 10/2020
Položky:
16.12.2020 16.12.2020 15.01.2021
191/2020 20200164 45597103 PROUNION a.s. Piaristická 2, 94901 Nitra 4 699,20 EUR
Externý manažment a implementácia projektu: Nákup komunálnej techniky na čistenie,údržbu zelene a zimnú údržbu miestnych komunikácií a chodníkov v obci Kocurany
Položky:
15.12.2020 07.12.2020 21.12.2020
190/2020 20200229 33609942 Július Košík - Ofsetka Snežienková , 97101 Prievidza 110,12 EUR
novoročné pozdravy - 230 ks
Položky:
15.12.2020 14.12.2020 21.12.2020 31.12.2020
189/2020 2020032 40648737 Ján Donič - BOZPO Ciglianska cesta 3, 97101 Prievidza 19,32 EUR
služby pracovno zdravotnej služby za rok 2020
Položky: služby pracovno zdravotnej služby za rok 2020, 1.000000 ks, Suma položky 19.32 Eur,
11.12.2020 10.12.2020 09.01.2021 31.12.2020
188/2020 2020031 40648737 Ján Donič - BOZPO Ciglianska cesta 3, 97101 Prievidza 33,00 EUR
služby BOZP,OPP za II.polrok 2020
Položky: služby BOZP,OPP za II.polrok 2020, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur,
11.12.2020 10.12.2020 08.01.2021 31.12.2020
187/2020 20200282 45655634 Ján Grajzeľ Čordákova 1213/22, 04023 Košice-Sídlisko KVP 209,40 EUR
hrnček s potlačou, lyžička s gravirom+darčeková krabička - 30 ks
Položky: hrnček s potlačou, lyžička s gravirom+darčeková krabička - 30 ks, 1.000000 ks, Suma položky 209.40 Eur,
11.12.2020 05.12.2020 19.12.2020 31.12.2020
186/2020 11/2020 106/2020 40181456 Fedor Nikmon Družstevná 386/40, 97211 Lazany 300,00 EUR
výkon koordinátora bezpečnosti na stavenisku "Materská škola, hasičská zbrojnica a múzeum Kocurany" za obdobie 06-12/2020
Položky: výkon koordinátora bezpečnosti na stavenisku "Materská škola, hasičská zbrojnica a múzeum Kocurany" za obdobie 06-12/2020, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,
10.12.2020 05.12.2020 20.12.2020 31.12.2020
Spolu: 35 049,38
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM