IČO: 00648868 faktúry za mesiac marec 2020 15.04.2020
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
50/2020 20200339 36734390 BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 01003 Žilina 48,00 EUR
podklady pre NBÚ, IT zisťovanie IS VS
Položky:
14.04.2020 09.04.2020 16.04.2020
49/2020 VF200130 45852723 eRPe servis, s.r.o. SNP 1153/9, 97201 Bojnice 40,00 EUR
outsourcing IT - mesačný paušál údržba výpočtovej techniky
Položky: outsourcing IT - mesačný paušál, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,
08.04.2020 31.03.2020 15.04.2020
48/2020 INT_024/2018 8256323831 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 29,00 EUR
telefón - pevná linka
Položky: telefón - pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur,
08.04.2020 01.04.2020 20.04.2020
47/2020 2052F00399 08754284 BRAVSON GROUP s.r.o. Nová 445, 68354 Otnice 43,46 EUR
pachový ohradník proti divokej zveri - všeobecný materiál
Položky: pachový ohradník proti divokej zveri, 1.000000 ks, Suma položky 43.46 Eur,
08.04.2020 05.04.2020 19.04.2020 08.04.2020
46/2020 200100041 47417579 K2M, s.r.o. A. Hlinku 445/33, 97101 Prievidza 24,00 EUR
jednorázové nitrilové rukavice - 2 x 100 ks KORONA 010605
Položky: jednorázové nitrilové rukavice - 2 x, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
07.04.2020 06.04.2020 20.04.2020
45/2020 INT_012/2019 2020005 776009/8104 Beňadiková Vladimíra Družstevná 587/26, 97241 Koš 700,00 EUR
spracovaní daní a poplatkov za 03/2020
Položky: spracovaní daní a poplatkov za 03/2020, 1.000000 ks, Suma položky 700.00 Eur,
07.04.2020 06.04.2020 15.04.2020
44/2020 622001243 35810734 DATALAN, a.s. Krasovského 3986/14, 85101 Bratislava-Petržalka 177,00 EUR
Korwin - servisné služby za 1 - 3/2020 všeobecné služby
Položky: Korwin - servisné služby za 1Q 2020, 1.000000 ks, Suma položky 177.00 Eur,
06.04.2020 06.04.2020 20.04.2020
43/2020 EXT_038/2019 5558231543 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 31,30 EUR
telefón - mobil 27.3. - 26.4.
Položky: telefón - mobil, 1.000000 ks, Suma položky 31.30 Eur,
06.04.2020 30.03.2020 13.04.2020
42/2020 EXT_004/2019 2020110604 36400491 T+T, a.s. Andreja Kmeťa 315/18, 01001 Žilina 85,02 EUR
odpady - poplatok za uloženie odpadu - 03/2020
Položky: odpady - poplatok za uloženie odpadu - 03/2020, 1.000000 ks, Suma položky 85.02 Eur,
06.04.2020 02.04.2020 15.05.2020
41/2020 EXT_004/2019 2020110603 36400491 T+T, a.s. Andreja Kmeťa 315/18, 01001 Žilina 676,85 EUR
odpady - zber, preprava, zneškodnenie za 03/2020
Položky: odpady - zber, preprava, zneškodnenie za 03/2020, 1.000000 ks, Suma položky 676.85 Eur,
06.04.2020 02.04.2020 02.05.2020
40/2020 INT_002/2018 19/2020 40594084 Ing. Miroslav Hýbl Zlatá 14109/29, 97405 Banská Bystrica 400,00 EUR
vedenie účtovníctva za 03/2020
Položky: vedenie účtovníctva za 03/2020, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,
03.04.2020 31.03.2020 15.04.2020
39/2020 2006099 17310598 SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava-Staré Mesto 38,40 EUR
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za rok 2020 - verejný rozhlas - Všeobecné služby
Položky: rok 2020 - verejný rozhlas - Všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 38.40 Eur,
03.04.2020 01.04.2020 22.04.2020
38/2020 20030327 36754749 CBS spol, s.r.o. Kynceľová 54, 97401 Kynceľová 330,00 EUR
Kniha Prievidza a okolie z neba-20 ks, Kniha Prievidza a okolie z neba-prezentácia v knihe - štvrť strany - 1 ks
Položky: Kniha Prievidza a okolie z neba-20 ks, Kniha Prievidza a okolie z neba-prezentácia v knihe - štvrť strany - 1 ks, 1.000000 ks, Suma položky 330.00 Eur,
31.03.2020 24.03.2020 14.04.2020
37/2020 INE_016/2019 2020057 30887232 Ing. Jozef Adamkovič Orgovánová 2565/7, 95501 Topoľčany 1 500,00 EUR
vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2019
Položky: audit UZ r. 2019, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,
31.03.2020 30.03.2020 06.04.2020
36/2020 20200084 36746045 3W Slovakia, s.r.o. Na Vinohrady 692/59, 91105 Trenčín 74,35 EUR
virtuálny cintorín - ročná licencia od 1.5.2020 - 1.5.2021, automatizované zverejňovanie zmlúv - od 1.5.2020-1.5.2021
Položky: virtuálny cintorín - 1.1.2021 - 30.4.2021, 1.000000 ks, Suma položky 24.44 Eur, virtuálny cintorín - 1.5.2020 - 1.5.2021, automatizované zverejňovanie zmlúv - od 1.5.2020-1.5.2021, 1.000000 ks, Suma položky 49.91 Eur,
30.03.2020 23.03.2020 06.04.2020
35/2020 1020200783 31560679 GALTERRA spol. s r.o. 255, 97211 Lazany, 00000 255, 97211 Lazany 29,71 EUR
ihly, cievky, gumičky - šitie masiek KORONA 01 06 05
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 29.71 Eur,
26.03.2020 26.03.2020 09.04.2020 26.03.2020
33/2020 1020200624 31560679 GALTERRA spol. s r.o. 255, 97211 Lazany, 00000 255, 97211 Lazany 48,00 EUR
gumičky na ochranné rúška - 200 m
Položky: gumičky na ochranné rúška - 200 m, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
18.03.2020 18.03.2020 01.04.2020 18.03.2020
32/2020 05/2020 36366081 S.A.B.A spol. s r.o. Pribinovo námestie 6 6, 97101 Prievidza 7 200,00 EUR
vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie - stavba Materská škola, hasičská zbrojnica a múzeum Kocurany
Položky: vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie - stavba Materská škola, hasičská zbrojnica a múzeum Kocurany, 1.000000 ks, Suma položky 7200.00 Eur,
17.03.2020 10.03.2020 24.03.2020
31/2020 20050 45935068 AGM - TRADE s. r. o. Strojárenská 195/5, 95801 Partizánske 179,40 EUR
rúško bavlnené - 50 ks korona
Položky: rúško bavlnené - 50 ks, 1.000000 ks, Suma položky 179.40 Eur,
17.03.2020 17.03.2020 24.03.2020
34/2020 2020005 43918573 Obecné služby Kocurany s. r.o. Kocurany 105, 97202 Kocurany 2 400,00 EUR
V zmysle "Zmluvy o postúpení práv a povinností stavebníka" fakturujeme projektovú dokumentáciu
Položky: V zmysle "Zmluvy o postúpení práv a povinností stavebníka" fakturujeme projektovú dokumentáciu, 1.000000 ks, Suma položky 2400.00 Eur,
17.03.2020 17.03.2020 16.04.2020
Spolu: 14 054,49
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM