IČO: 00648868 objednávky za december 2019 13.01.2020
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Dátum
vystavenia
Dátum
dodania
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Vystavil Podpísal Funkcia podpisujúceho Dokument Číslo faktúry
Predmet
10/1900015 51634155 Milan Tarabčík - COPIX Poluvsie 174, 97216 Poluvsie 12.12.2019 15.12.2019 70,00 EUR
Silvia Grajciarová Ing. Vojtech Čičmanec starosta obce
10/1900014 9999999919628 Folklórna skupina Košovan Kanianka 0, 97217 Kanianka 10.12.2019 15.12.2019 130,00 EUR
Silvia Grajciarová Ing. Vojtech Čičmanec starosta obce
Spolu: 200,00
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM