IČO: 00648868 objednávky za 09/2019 11.10.2019
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Dátum
vystavenia
Dátum
dodania
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Vystavil Podpísal Funkcia podpisujúceho Dokument Číslo faktúry
Predmet
10/1900010 40422763 Peter Briatka Šoltésovej 971/36, 97271 Nováky 12.09.2019 25.09.2019 EUR
Silvia Grajciarová Ing. Vojtech Čičmanec starosta obce
Spolu: 0,00
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM