IČO: 00648868 objednávky za 07/2019 12.08.2019
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Dátum
vystavenia
Dátum
dodania
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Vystavil Podpísal Funkcia podpisujúceho Dokument Číslo faktúry
Predmet
10/1900007 36202347 VIVA TRADE s.r.o. Szakkayho 1, 04001 Košice 02.07.2019 04.07.2019 81,00 EUR
Silvia Grajciarová Ing. Vojtech Čičmanec starosta obce
Spolu: 81,00
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM