IČO: 00648868 faktúry za mesiac máj 2019 05.06.2019
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
80/2019 INT_012/2019 2019003 776009/8104 Beňadiková Vladimíra Družstevná 587/26, 97241 Koš 700,00 EUR
Spracovanie daní a poplatkov za 05/2019 ( v zmysle Mandátnej zmluvy z 15.3.2019)
Položky: Spracovanie daní a poplatkov za 05/2019 ( v zmysle Mandátnej zmluvy z 15.3.2019), 1.000000 ks, Suma položky 700.00 Eur,
04.06.2019 31.05.2019 15.06.2019
79/2019 INT_002/2018 36/2019 40594084 Ing. Miroslav Hýbl Zlatá 14109/29, 97405 Banská Bystrica 400,00 EUR
vedenie účtovníctva za 05/2019
Položky: vedenie účtovníctva za 05/2019, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,
03.06.2019 31.05.2019 15.06.2019
78/2019 20190553 50577557 značenie.sk, s.r.o. Východná 301/40, 97101 Prievidza 143,04 EUR
dopravné zrkadlo obdĺžnikové 800x600
Položky: dopravné zrkadlo obdĺžnkové 800x600, 1.000000 ks, Suma položky 143.04 Eur,
31.05.2019 31.05.2019 14.06.2019
77/2019 20190009 40648737 Ján Donič - BOZPO Ciglianska cesta 3, 97101 Prievidza 240,00 EUR
základná príprava hasičských jednotiek
Položky: základná príprava hasičských jednotiek, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,
30.05.2019 28.05.2019 28.06.2019
76/2019 0653/2019 50206648 Ján Meliško - MeliTech Ulica V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza 25,19 EUR
toner do tlačiarne
Položky: toner do tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 25.19 Eur,
23.05.2019 23.05.2019 06.06.2019
75/2019 190752 46530622 wbx Ostrovského 2456/2, 04001 Košice-Juh 72,00 EUR
doména webhosting - od 3.7.2019 do 2.7.2020
Položky: doména webhosting - od 3.7.2019 do 2.7.2020, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,
21.05.2019 21.05.2019 31.05.2019
74/2019 20190008 40648737 Ján Donič - BOZPO Ciglianska cesta 3, 97101 Prievidza 102,00 EUR
Kontrola požiarnotechnických zariadení
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur,
21.05.2019 13.05.2019 13.06.2019
73/2019 EXT_003/2018 19043 46792953 TAXing, s.r.o. Jána Bottu 3, 97401 Banská Bystrica 142,00 EUR
spracovanie miezd za 1.štvrťrok 2019 - mzdy zamestnanci TPP+mzdy zamestnanci dohody
Položky: spracovanie miezd za 1.štvrťrok 2019 - mzdy zamestnanci TPP+mzdy zamestnanci dohody, 1.000000 ks, Suma položky 142.00 Eur,
20.05.2019 17.05.2019 27.05.2019
71/2019 2191105529 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 978,08 EUR
Bytový dom 192 - vodné,stočné
Položky: Bytový dom 192 - vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 978.08 Eur,
17.05.2019 13.05.2019 29.05.2019
70/2019 2191105528 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 1 040,45 EUR
Bytový dom 191 - vodné,stočné
Položky: Bytový dom 191 - vodné,stočné, 1.000000 ks, Suma položky 1040.45 Eur,
17.05.2019 13.05.2019 29.05.2019
69/2019 2191105532 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 961,07 EUR
Bytový dom 190 - vodné,stočné
Položky:
17.05.2019 13.05.2019 29.05.2019
68/2019 2191105531 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 1 128,34 EUR
Bytový dom 189 - vodné,stočné
Položky:
17.05.2019 13.05.2019 29.05.2019
67/2019 2191105441 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 5,76 EUR
Šatne - vodné,stočné
Položky:
17.05.2019 13.05.2019 29.05.2019
66/2019 2191105440 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 1,44 EUR
Dom smútku - vodné,stočné
Položky:
17.05.2019 13.05.2019 29.05.2019
65/2019 2191105439 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 40,36 EUR
Obecný úrad - vodné, stočné
Položky:
17.05.2019 13.05.2019 29.05.2019
64/2019 2191105530 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 54,77 EUR
Kocurany 128 - vodné, stočné
Položky:
17.05.2019 13.05.2019 29.05.2019
63/2019 2191105533 36644030 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica 1,44 EUR
Námestie - vodné, stočné
Položky:
17.05.2019 13.05.2019 29.05.2019
72/2019 2019000015 00318426 Obec Poruba Poruba 95, 97211 Poruba 12,90 EUR
Výstup na Maguru - alikvótna čiastka nákladov - účastnícke odznaky
Položky: Výstup na Maguru - alikvótna čiastka nákladov - účastnícke odznaky, 1.000000 ks, Suma položky 12.90 Eur,
17.05.2019 15.05.2019 29.05.2019
62/2019 190290 48037281 Lahôdky Daniela s.r.o. Mišíka 402/27, 97101 Prievidza 55,00 EUR
Deň matiek - občerstvenie
Položky:
15.05.2019 12.05.2019 26.05.2019
Spolu: 6 103,84
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM